Покривни панели Плевен Метекно България АД

Самоносещ метален панел с PUR изолация, за наклонени покриви с наклон минимум 7%.
За допълнителна техническа информация се консултирайте с техническия наръчник за Glamet(r).
Вътрешната страна може да бъде също така от:
Алуминиево фолио
Картонена подложка
Основни технически разрешителни за продукта:
Zulassung Dibt Z - 10.4 - 241.
Avis Tecnique CSTB AT-2/05-1160
Таблица на допустимите отвори
Минимални стойности, гарантирани с външна страна от стомана деб. 0,5 мм. и вътрешна от стомана деб. 0,4 мм., с външна страна от алуминий деб. 0,6 мм. и вътрешна страна от стомана деб. 0,6 мм.
Натоварванията p (daN/м2), равномерно разпределени, отнасящи се до светлите отвори l в метри, са получени от изпитания на натоварване, извършени в нашите лаборатории и гарантират едновременно деформация f <= l/200 и коефициент на сигурност, съответстващ на предписанията на нормите UEAtc, отнасящи се до сандвич-панелите и изготвени и прилагани от първостепенните Сертификационни Европейски Органи.
С външни и/ или вътрешни подложки имащи дебелини, по-малки от гореуказаните, се запазва гаранцията за допустимите натоварвания за светлите отвори показани в таблицата, но не и гаранцията за големината на деформация и на коефициента на сигурност.SUPERWALL® ML

Система от самоносещи панели, с изолация от твърда PUR пяна и монтаж със скрити сглобки за престижни промишлени и търговски сгради, където добрата естетика е от първостепенно значение. Специалната двойна лабиринтна сглобка на този панел осигурява по-добра механична устойчивост и изолация в сравнение с всякакъв друг стенен панел от този вид, външната V-образна повърхност на панела подсилва естетическия му вид, като ивиците могат да бъдат ориентирани хоризонтално или вертикално според желанието. Поради особената форма на сглобката скритото закопчаване се прилага на V-среза на мъжкия ръб на външния лист ламарина. Два винта с осово разстояние 30 см се използват за всеки панел и всяка сглобка.
Външните стени се изграждат чрез монтаж на такива панели един до друг.
Основен технически сертификат на продукта:
Zulassung Dibt Z - 10.4 - 169.
N.B.: Superwall® ML с дебелина 60 може да бъде използвана заедно с H-Wall® 8P дебелина 50. Възможно е да се изградят буферни стени с висока декоративна стойност като по този начин се създават специални ефекти чрез комбинацията на различни дебелини и различни цветове.
Уверете се, че капацитетът на натоварване на двата панела е точен, като използвате за изчислението стойностите за капацитета, посочени за панелаSuperwall® ML.


Таблица на допустимите отвори
Стойности, гарантирани със стоманени листове с дебелина 0.6 + 0.5 мм. Отворите lв метри, като функция на равномерно разпределен товар p (daN/м2), са получени от експериментални данни и са изчислени да осигурят максимално допустимо провисване: f ≤ l/200 от отвора и минимален коефициент на сигурност, съответстващ на стандартите UEAtc за изолационни панели, които са установени и се прилагат от първостепенни европейски сертификационни организации.
Моля за допустимите отвори, свързани с отрицателни натоварвания, да се свържете с нас
Метекно България АД
ул. Гривишко шосе 1
Плевен 5800
Тел.:  +359 64 882923
Факс: +359 64 882933

Споделете

Подобни статии

Следващ
« Предишна
Предишна
Следваща »

.